top of page

Föreningens årsstämma 2023

Ordinarie årsstämma 2023 hålls enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

 

Tillvägagångssätt:
 

Torsdag 25 maj 2023

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail

  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida

  • Eventuella förslag från medlemmar att behandlas på stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast kl 12.00 torsdag 1 juni 2023 

Torsdag 1 juni 2023 klockan 17.00 

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att medlem avger sin röst i stämmoformuläret som skickas ut på mejl. Deltagandet kan ske under perioden fram till och med torsdag 8 juni 2023 klockan 17.00

 Torsdag 8 juni 2023 klockan 17.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd 

  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast torsdag 30 juni 2023. 

  • Protokollet är nu tillgängligt! Tryck här för att komma till protokollet!

bottom of page