top of page
Open Site Navigation
Jag är förälder

Vi söker de föräldrar som vill engagera sig genom att pitcha vårt partnerprogram till de bolag de jobbar på.

Samverka med oss

Jag vill erbjuda min lokal eller kontor* för kurser

Vill ni erbjuda en kurs i digitalt skapande i era lokaler? Under många år har vi arrangerat aktiviteter för barn och unga hos företag och skolor. Hösten 2022 kommer vi också att arrangera prova-på-kurser på bibliotek i främst Stockholm Till våren söker vi kurslokaler i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Är du intresserad?

*Om du är ett vinstdrivande företag och vill ha kurser på ditt kontor måste du vara main partner. För mer info om våra olika partnerskap gå till helloworld.se/bli-partner

Jag är lärare

Är du lärare och vill gå vår lärarkurs i programmering?
Kursen riktar sig till dig som vill kunna lära ut Scratch-programmering och genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet och Hello World!

Jag vill att Hello World! besöker min skola

Som en del av vårt arbete att nå barn och unga från underrepresenterade grupper inom tech besöker vi skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Under besöket berättar vi om Hello World! och vad man som ung kan förvänta sig av våra kurser. Besöket tar ca 75 min och riktar sig till barn och unga mellan 8-16 år. Vill du att vi besöker er?

bottom of page