top of page
Vi verkar aktivt för att öppna dörren till STEM* för barn och unga mellan 8-16 år över hela landet. Med finansiering från näringslivet demokratiserar vi tillgången till utbildning och inspirerar till livslångt lärande.

*science, technology, engineering & mathematics

Varför vi behövs

Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering, men det finns stora skillnader i de digitala möjligheter som erbjuds till våra barn och unga. De som påbörjar en ingenjörsutbildning senare i livet har i sju av tio fall akademiker till föräldrar. Samtidigt är kvinnor kraftigt underrepresenterade inom IT-yrken, där enbart två av tio programmerare identifierar som kvinnor. På detta har Sverige idag ett kompetensunderskott inom techbranschen på 70.000 personer. Genom att introducera barn till tech i ung ålder vet vi att vi kan skapa förändring på sikt och göra Sveriges techbransch mer jämställd och diversifierad.

Vision & mål

Vår vision är att göra digitalt skapande tillgängligt för alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vårt mål är att bidra till att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap och techbranchen för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Pedagogiken på våra studios utgår från barn och ungas egna intressen. Det innebär att vi skräddarsyr aktiviteter utefter ett intresse som redan existerar och placerar det i ett digitalt sammanhang.

Social Kontext4.png

På våra aktiviteter möts barn och unga från olika håll i Sverige och många nya vänskapsband knyts. Nya förebilder i form av våra ledare, breddar bilden och krossar fördomar om vilka som kan vara intresserade av teknik.

Skaparglädje4.png

På våra studios fokuserar vi på det kreativa digitala skapandet, där fantasi och frihet att skapa det man vill är ledstjärnorna i utvecklingen. Utifrån behov lägger vi till nya verktyg till den digitala verktygslådan.

Oavsett vad du tycker är kul eller har gjort innan, så har vi något som passar just dig!

Vi har många olika studios att välja mellan med inriktningar baserade på olika intressen, från nybörjare till avancerad. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria för dig som deltagare, så att alla ska ha råd att vara med.

Meetup_1 (1) (1).jpg
After School Program

Vår modell

Vår modell baseras på ett rättvist och progressivt utbyte av värde mellan barn, unga och våra ledare och partners.

Vi bygger vår verksamhet kring kompetensutveckling, personutveckling, kompetensförsörjning, inspiration och medarbetarengagemang.

Kontaktuppgifter Hello World! 

bottom of page