top of page

Föreningsstämman 2024

Ordinarie föreningsstämma 2024 hålls enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

 

Kallelse och tillvägagångssätt:
 

Måndag 29 april 2024

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail

  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida

  • Eventuella förslag från medlemmar att behandlas på stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast kl 12.00 måndag 6 maj 2024

Måndag 6 maj 2024 klockan 17.00​

  • Slutlig dagordning publiceras på föreningens webbsida

Måndag 13 maj 2024 klockan 17.00 

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att medlem avger sin röst i stämmoformuläret som skickas ut på mejl. Deltagandet kan ske under perioden fram till och med...

 Måndag 20 maj klockan 17.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd 

  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast torsdag 10 juni 2024. 

bottom of page